• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI SAFETY PARTNERS!

  Jsme specialisté na zajištění vašeho bezpečí.
  Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany i koordinace BOZP na staveništi.

 • BEZPEČNOST PRÁCE

  Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce od A po Z.
  Portfolio našich služeb pokrývá veškeré požadavky kladené na BOZP českou i evropskou legislativou – analýza rizik, kategorizace prací, tvorba povinné dokumentace BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky, odborná školení a další služby …

 • POŽÁRNÍ OCHRANA

  Zajišťujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany.
  Prověření stavu požární ochrany, zpracování nezbytné dokumentace, tvorba požárních evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru, odborná školení a další služby v oblasti PO…

 • Koordinace BOZP

  Kompletně se postaráme se o váš stavební projekt z hlediska koordinace BOZP – od tvorby projektové dokumentace, přes přípravné práce až po vlastní realizaci stavby.
  Zpracování plánu BOZP je samozřejmostí …

Společnost SAFETY PARTNERS s.r.o. poskytuje komplexní služby v následujících oblastech:


Prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zkráceně „bezpečnost práce“ (BOZP)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  od A po Z.

Portfolio našich služeb pokrývá veškeré požadavky kladené na BOZP českou i evropskou legislativou.

Zajišťujeme analýzy rizik na pracovišti, kategorizace prací, povinné roční prověrky BOZP,  tvorbu povinné dokumentace BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), odborná školení, komunikace se státní správou – inspektoráty práce, hygienické stanice, HZS  a další požadované služby.

Požární ochrana (PO)

Zajišťujeme rozsáhlé služby v oblasti požární ochrany.

Prověření stavu požární ochrany, začlenění činností do kategorií požárního nebezpečí, vypracování požárních řádů a požárních poplachových směrnic, příprava požárních evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru a zpracování další nezbytné dokumentace pro oblast PO, realizace odborných školení včetně dalších služeb v oblasti PO.

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinace BOZP)

Kompletně se postaráme se o váš stavební projekt z hlediska požadavků kladených legislativou na zajištění BOZP.

Pomůžeme vám s přípravou a tvorbou stavební projektové dokumentace, přes přípravné práce až po vlastní realizaci stavby. Zajistíme řádný výkon koordinátora BOZP po celý průběh stavby včetně vedení veškeré povinné dokumentace. 

Zpracování povinného Plánu BOZP dle platné legislativy je samozřejmostí.