Sticky

V tomto příspěvku naleznete skupinu výborných a jednoduchých příruček pro hodnocení základních rizik v malých a středních podnicích. Také zde naleznete Příručku pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích, obecnou příručku BOZP na pracovišti a příručka Jak v práci správně sedět / stát. Více informací

Sticky

Změna klimatu je skutečností, která může negativně ovlivnit pracovní prostředí a bezpečnost pracovníků. Rostoucí teploty představují riziko tepelného stresu, kterému jsou vystaveni pracovníci v celé řadě odvětví. V tomto příspěvku naleznete příručku, kterou vytvořila EU-OHSA (Evropská agentura pro BOZP), kde naleznete praktické pokyny, jak řídit rizika spojená s prací v horku, a informace o tom, co dělat v případě, že pracovník začne trpět onemocněním souvisejícím s teplem.Více informací

Sticky

Pojem administrativní pracovník je velice široký, ale obvykle si pod ním představíme pracovníka v kanceláři vykonávajícího práci převážně u stolu za počítačem. Co udělat pro zvýšení bezpečnosti práce administrativních pracovníků? Jaké jsou požadavky na pracovní prostor pracovníků?Více informací

Sticky

Dne 28. 12. 2022 byla v částce 203/2022 Sb. zveřejněna vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Vydána na základě z. č. 373/2011 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a naleznete ji v tomto příspěvku.Více informací

Sticky

Legislativní změny v problematice BOZP – část VTZ: Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále zákon o VTZ), odstartoval řadu odborných seminářů na téma nové právní úpravy VTZ. Jedním z nich byl seminář Legislativní změny v problematice BOZP. V tomto příspěvku zdůrazníme to důležité, které ve své přednášce (viz příloha) uvedl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.Více informací

Sticky

Nová NV o vyhrazených technických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Tato nařízení nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.Více informací