E-learning

Základní výhody a přínosy e-learningového vzdělávání (on-line kurzů i následných testů):

On-line školení vám umožní absolvovat rychle, kdykoliv a odkudkoliv, a to v českém i v anglickém jazyce, povinná (zákonná) školení nejen z oblasti BOZP a PO. Systém hlídá průběh školení jednotlivých pracovníků, termíny školení i aktuální stav závěrečných testů ověření znalostí.

Systém nevyžaduje instalaci (je zcela on-line) je přehledný a jednoduchý na ovládání. Vedoucí pracovníci pak mají, díky administrátorskému rozhraní, kontrolu povinnými školeními BOZP, PO a školeními řidičů ve své firmě. 

V oblasti e-learningu a implementace vzdělávacích systémů spolupracujeme s profesionální společností zaměřující se na oblast e-learningu a systémy on-line vzdělávání Netventic Technologies s.r.o. Společnost Netventic Technologies s.r.o. je přední český dodavatel e-learningových řešení s více než 10-ti letou zkušeností a provozují aplikace pro stovky tisíc uživatelů.


V oblasti E-LEARNINGU vám nabízíme 2 možnosti spolupráce (správy systému) a 2 balíčky kurzů.


MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE – SPRÁVA SYSTÉMU

1) První možností je nabídka základních on-line kurzů a testů z oblasti BOZP, PO a školení řidičů-referentů, kdy nám pouze dodáte dodáte seznam účastníků kurzu a my zajistíme ostatní. Účastníkům e-learningu zašleme elektronickou pozvánku do kurzů BOZP a PO na jejich e-mailovou adresu a oni si nastudují příslušnou problematiku a na závěr absolvují test k ověření znalostí. Po úspěšném absolvování testů účastníci kurzu obdrží Osvědčení (certifikát) o úspěšně absolvovaném školení na své jméno. Tato varianta je vhodná zejména pro “mikrospolečnosti” o minimálním počtu zaměstnanců.


2) Druhou možností, výhodnou pro většinu společností, je pak využití komplexního on-line vzdělávacího systému. Tento sytém vám umožní komplexní a jednoduchou správu e-learningu ve vaší společnosti – budete si moci zadávat nové účastníky e-learningu (zaměstnanců), budete mít okamžitý přehled o stavu jejich studia a podrobných výsledcích, o závěrečných testech a budete mít možnost si tento e-learningový systém “obrandovat” (označit) názvem vaší společnosti i firemním logem. A to vše za stejných cenových podmínek jako u první možnosti určené pro “mikrospolečnosti”, kdy platíte pouze podle počtů účastníků e-learningu.


BALÍČKY KURZŮ

1) Balíček ZÁKLAD

V základním balíčků e-learningových kurzů a testů vám nabízíme tři základní kurzy:

Tento ZÁKLADNÍ BALÍČEK on-line kurzů nabízíme za cenu pouhých 180,-Kč za rok a osobu.

Pro větší společnosti samozřejmě umíme nabídnout zvýhodněnou nabídku podle počtu účastníků.


2) Balíček KOMPLET

Nejvýhodnější je využití celého portfolia všech našich kurzů, kdy vedle výše uvedených základních kurzů (BOZP, PO a školení řidičů-referentů) získáte i další bonusové on-line kurzy a testy k ověření znalostí pro celou řadu dalších oblastí, které uvádíme dále.

A jaké bonusové kurzy získáte?

Tento KOMPLEXNÍ BALÍČEK – základní balíček+bonusový balíček on-line kurzů nabízíme za cenu 250,-Kč za rok a osobu.

Pro větší společnosti samozřejmě umíme nabídnout zvýhodněnou nabídku podle počtu účastníků.


Máte zájem o bližší informace?

Máte zájem o implementaci e-learningu ve vaší společnosti nebo konkrétní nabídku?

Kontaktujte nás prosím na naší emailové adrese: info@safetypartners.cz