Pohyby robota jsou předvídatelné, ale když se zaměstnanci ocitnou v blízkosti robotů, jejich pohyby už tak předvídatelné nejsou. I při nejlepším způsobu školení zaměstnanců stále existuje riziko, že se zaměstnanci příliš přiblíží k pracovnímu robotu a vážně se zraní. Ale i přesto nám tito robotičtí pracovní partneři mohou ušetřit značné množství práce, pokud pochopíme jejich omezení a bezpečnostní požadavky.Více informací

Z důvodu rychlejšího zpracování velkého objemu dříví je ve vhodných lokalitách stále častěji využívána mechanizovaná těžba dříví, realizovaná především prostřednictvím harvestorové technologie. Přestože je mechanická těžba dříví oproti manuální těžbě dříví (těžba řetězovou pilou) o poznání bezpečnější a nevzniká při ní tolik pracovních úrazů, má i tento druh těžby svá specifická rizika.Více informací

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 15 852 kontrol, což je přibližně o 10 tisíc méně než v roce přechozím. Z tohoto počtu se 6 226 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 408 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 5 557 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 661 kontrol.Více informací