Pojem koordinátor BOZP, případně koordinace BOZP, by měl znát v dnešní době každý investor, řemeslník, stavebník, projektant a každá osoba, která se účastní stavby nebo se aktivně podílí na jakékoliv práci na staveništi. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby. Kdy je nutné nominovat koordinátora BOZP na staveništi? Povinnost nominovat Koordinátora BOZP na staveništi má “Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo-li investor” a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: * Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. platí zejména pro tyto práce – tzv. RIZIKOVÉ PRÁCE: práce, při kterých hrozíVíce informací