Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2023

ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana z července 2023 a ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana z února 2018.

ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti ze září 2023.

ČSN EN 14058+A1 (83 2766) Ochranné oděvy – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14058 (83 2766) Ochranné oděvy – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí z listopadu 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 61800-5-1 ed. 3 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické. S účinností od 20. 10. 2026 se zrušuje ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-1: Bezpečnostní požadavky – Elektrické, tepelné a energetické z května 2008.

ČSN EN ISO 80601-2-72 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 80601-2-72 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru z července 2016.

ČSN EN 17558 (83 3515) Ergonomie – Ergonomie souprav OOP.

ČSN EN 14470-1 (84 7520) Protipožární bezpečnostní skříně – Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14470-1 (84 7520) Protipožární bezpečnostní skříně – Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny z prosince 2004.zdroj: bozpinfo.cz