Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.2. 2021.

ČSN ISO 20816-9 (01 1412) Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 9: Převodovky.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Vozíky s proměnným vyložením. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Vozíky s proměnným vyložením z listopadu 2019 a ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Vozíky s proměnným vyložením ze září 2020.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů z května 2015. Dále se zrušuje ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů ze srpna 2020.

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent z května 2015. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent ze srpna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16307-1 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů z února 2016.

ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků – Elektrické/Elektronické vybavení+).

ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy+).

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru+).

ČSN EN ISO 19014-4 (27 8017) Stroje pro zemní práce – Funkční bezpečnost – Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému.

ČSN EN 16486+A1 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí – Zhutňovače – Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16486 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí – Zhutňovače – Bezpečnostní požadavky z dubna 2015.

ČSN EN 1837 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů z května 2010.

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče z října 2015.

ČSN EN 17353 (83 2821) Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace – Zkušební metody a požadavky. S účinností od 31. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 1150 (83 2821) Ochranné oděvy – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – Metody zkoušení a požadavky z ledna 2000.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


Zdroj: bozpinfo.cz