Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.3. 2021.

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 23. 7. 2023 se zrušuje ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z července 2012.

ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva. S účinností od 10. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva z listopadu 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304) Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení – Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému.

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+).

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky. S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky ze srpna 2015.

ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje na těsto – Bezpečnostní a hygienické požadavky z října 2014.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2011.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 23. 7. 2023 se zrušuje ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z července 2012.

ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva. S účinností od 10. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva z listopadu 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304) Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení – Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému.

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+).

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky. S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky ze srpna 2015.

ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje na těsto – Bezpečnostní a hygienické požadavky z října 2014.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2011.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


zdroj: bozpinfo.cz