Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 5. 2024

ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování z října 2023.

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy. S účinností od 23. 8. 2026 se zrušuje ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy z prosince 2010.

ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně. S účinností od 9. 8. 2026 se zrušuje ČSN EN 62477-1 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně z dubna 2013.

ČSN EN ISO 25119-2 (47 0068) Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Etapa návrhu.

ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 80601-2-12 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 80601-2-12 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči ze září 2020.

ČSN EN ISO 80601-2-84 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 794-3+A2 (85 2101) Plicní ventilátory – Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory z března 2010.

ČSN EN 1417 (69 1288) Stroje na zpracování plastů a pryže – Míchací dvouválce – Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1417 (69 1288) Stroje na zpracování plastů a pryže – Míchací dvouválce – Bezpečnostní požadavky z června 2015.

ČSN EN 14434 (91 1230) Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení – Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14434 (91 1230) Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení – Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení z června 2010.zdroj: bozpinfo.cz