Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ

ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou z března 2022. S účinností od 30. 9. 2023 se zrušuje ČSN EN 81-22 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou z října 2014.

ČSN EN 474-1 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky z dubna 2020.

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu z října 2021.

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu – Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost – Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu z října 2021.

ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem ze srpna 2012.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 17449 (21 0706) Bezpečnost strojního zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy.

ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 619+A1 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek z července 2011.

ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery.

ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače.

ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.

ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.

ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry.

ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry.

ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry.

ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.

ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače.

ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.

ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.

ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 17: Sklízeče kořenových plodin. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13118+A1 (47 0629) Zemědělské stroje – Sklízeče brambor – Bezpečnost z února 2010 a ČSN EN 13140+A1 (47 0630) Zemědělské stroje – Sklízeče cukrovky a krmné řepy – Bezpečnost z června 2010.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


zdroj: bozpinfo.cz