Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí. Právní limity.