Barometr BOZP: interaktivní nástroj k získání informací o stavu BOZP v Evropě

Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v evropských zemích.

Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů týkajících se řady témat BOZP, jako jsou orgány působící v oblasti BOZP, vnitrostátní strategie, pracovní podmínky a statistiky týkající se BOZP. Umožňuje vizualizaci a porovnávání dat, vytváření grafických objektů a stahování zpráv o konkrétních tématech.

Barometr BOZP se pravidelně aktualizuje, přičemž se doplňují nové ukazatele, nová data a nové funkce.

Prozkoumejte nástroj Barometr BOZP.


zdroj: bozpinfo.cz