Expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti – nový evropský průzkum

Evropský týden proti rakovině probíhající ve dnech 25. až 31. května zvyšuje povědomí o prevenci nádorových onemocnění, přístupu k léčbě a o podpoře osob, které nádorové onemocnění prodělaly.

U příležitosti tohoto týdne představuje agentura EU-OSHA své plány týkající se nového a inovativního průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě. Očekává se, že shromážděním spolehlivých údajů o expozici těmto faktorům na pracovišti přispěje průzkum k doplnění chybějících informací o jednom z největších zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Shromážděné údaje poskytnou přesnou a komplexní představu o stávajících rizicích a přispějí k přijímání informovanějších preventivních opatření v budoucnosti. Přípravné práce na tomto průzkumu již byly zahájeny, přičemž agentura EU-OSHA plánuje zveřejnit jeho první zjištění v roce 2023.

Přečtěte si přehled projektu nového průzkumu.

Navštivte na našich internetových stránkách oddíl věnovaný průzkumu a nádorovým onemocněním souvisejícím s prací.

zdroj: https://www.europeancancerleagues.org/

zdroj: bozpinfo.cz