Nařízení vlády, kterým se mění některá NV na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Dne 21. 6. 2024 bylo v částce 175/2024 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 175/2024 Sb.kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vydáno na základě z. č. 250/2021 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.