Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 6. 2024


ČSN P ISO/TS 31050 (01 0356) Management rizik – Směrnice pro řízení vznikajících rizik ke zvýšení odolnosti*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16898+A1 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče na plynná paliva – Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16898 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa z května 2023.

ČSN EN 203-1+A1 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost; Vyhlášena z července 2022.

ČSN EN ISO 13577-2 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 2: Zařízení ke spalování a manipulaci s palivy+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy z dubna 2011.

ČSN EN 16307-5 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-5 (26 8814) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky ze srpna 2013.

ČSN EN 17879 (27 6004) Dočasné stavby pro pořádání kulturních akcí – Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN ISO 12643-1 (50 7020) Grafická technika – Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy – Část 1: Obecné požadavky+).

ČSN EN ISO 12643-2 (50 7020) Grafická technika – Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy – Část 2: Předtisková a tisková zařízení a systémy+).

ČSN EN ISO 12643-3 (50 7020) Grafická technika – Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy – Část 3: Vázací a dokončovací zařízení a systémy+).

ČSN EN ISO 12643-4 (50 7020) Grafická technika – Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy – Část 4: Zařízení a systémy pro konverzi+).

ČSN EN ISO 12643-5 (50 7020) Grafická technika – Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy – Část 5: Samostatné tiskařské stroje s ručním podáváním+).

ČSN EN 12942 (83 2251) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce – Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12942 (83 2251) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce – Požadavky, zkoušení a značení ze srpna 1999.

ČSN EN 12941 (83 2252) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k volně přiléhající lícnicové části – Požadavky, zkoušení a značení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12941 (83 2252) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle – Požadavky, zkoušení a značení z října 1999.

ČSN EN ISO 12311 (83 2445) Osobní ochranné prostředky – Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12311 (83 2445) Osobní ochranné prostředky – Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky z února 2014.

ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu z března 2003.

ČSN EN 17206-2 (91 8115) Zábavní technika – Strojní zařízení pro jeviště a jiné výrobní prostory – Část 2: Bezpečnostní požadavky na stojany a zvedáky.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.zdroj: bozpinfo.cz