Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2022

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení. S účinností od 2. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení z ledna 2016.

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací. S účinností od 2. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací z ledna 2016.

ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem z června 2022.

ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech z června 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost ze září 2014.

ČSN EN 13862 (27 8612) Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13862+A1 (27 8612) Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost z října 2009.

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. S účinností od 19. 1. 2025 se zrušuje ČSN EN 60519-4 ed. 3 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece z března 2014.zdroj: bozpinfo.cz