Bezpečnost práce v zemědělství / БЕЗПЕКА ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ