Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.7. a 7.8. 2020

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana ze září 2019.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik z března 2020. S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z února 2020. S účinností od 31. srpna 2021 se zrušuje ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z června 2004.

ČSN EN 62841-4-1 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily. S účinností od 13. března 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-13 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily z prosince 2009.

ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače ze září 2019.

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky z ledna 2020.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) z prosince 2019.

ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky z března 2019.

ČSN EN 17169 (76 3505) Tetovací služby – Bezpečná a hygienická praxe. 

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z dubna 2020.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z dubna 2020.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16905-2 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů+).

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent+)

ČSN EN ISO 18526-3 (83 2405) Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

zdroj: bozpinfo.cz