Bezpečná práce s průmyslovými roboty

Kolikrát jste chtěli mít vedle sebe robota, který vám pomůže s prací? Robota, který se sám spustí, a vy můžete dělat jiné věci. Ale není to tak jednoduché. Robot „způsobil revoluci“ v některých průmyslových procesech, ale tato zařízení je třeba neustále kontrolovat.


Pohyby robota jsou předvídatelné, ale když se zaměstnanci ocitnou v blízkosti robotů, jejich pohyby už tak předvídatelné nejsou. I při nejlepším způsobu školení zaměstnanců stále existuje riziko, že se zaměstnanci příliš přiblíží k pracovnímu robotu a vážně se zraní. Ale i přesto nám tito robotičtí pracovní partneři mohou ušetřit značné množství práce, pokud pochopíme jejich omezení a bezpečnostní požadavky.

Průmysloví roboti jsou programovatelná multifunkční mechanická zařízení určená k pohybu materiálu, dílů, nástrojů nebo specializovaných zařízení prostřednictvím proměnných naprogramovaných pohybů k provádění různých úkolů. Roboti obecně provádějí nebezpečné, často se opakující a nepříjemné úkoly. Mají mnoho různých funkcí, jako je manipulace s materiálem, montáž, svařování, funkce nakládání a vykládání obráběcích strojů, malování, stříkání atd.

Nehody

Následující informace o nehodách, které se týkají robotů, byly převzaty z technické příručky EU-OSHA. Z předchozích studií vyplynuly následující informace:

Studie ve Švédsku a Japonsku naznačují, že k mnoha nehodám robotů nedochází za normálních provozních podmínek, nýbrž během programování, oprav nebo zdokonalování programu, údržby, oprav, testování, nastavování nebo seřizování. Během mnoha z těchto operací může být operátor, programátor nebo pracovník údržby dočasně v pracovním dosahu robota, kde nezamýšlené operace mohou vést ke zranění.

K typickým nehodám například patří, že rameno robota během programování funguje nepředvídatelně a zasáhne operátora nebo pracovník provádí údržbu montážního robota, kolega náhodou zapne hlavní vypínač a rameno robota udeří pracovníka údržby.

Je možné použít ochranná zařízení, která by neměla sama o sobě představovat nebezpečí.

Nebezpečí

Provozní vlastnosti robotů se mohou výrazně lišit od ostatních strojů a zařízení. Roboti jsou schopni rychlých, výkonných pohybů ve velkém prostoru i za jejich základními rozměry. Jakákoli změna zpracovávaného objektu (tj. změna fyzického modelu) nebo prostředí může ovlivnit naprogramované pohyby.

Pracovník může být při práci zasažen jedním robotem, uvězněn mezi nimi nebo jiným zařízením nebo zasažen letícími předměty uvolněnými ramenem.

Další rizika mohou také vyplynout z nesprávné funkce nebo chyb v propojení nebo programování jiného procesního nebo periferního zařízení. Provozní změny mohou způsobit, že robot bude reagovat jiným způsobem.

Robotické incidenty lze rozdělit do čtyř kategorií:

 1. Nárazy nebo kolize. Neočekávané pohyby, poruchy součástí nebo nepředvídané změny programu související s ramenem robota nebo periferním zařízením mohou vést ke kontaktním nehodám.
 2. Rozdrcení a zachycení. Končetina pracovníka nebo jiná část těla může být zachycena mezi paží robota a jiným periferním zařízením, nebo může být pracovník vtažen do jiného periferního zařízení a to ho může rozdrtit.
 3. Nehody mechanických částí, kam patří například uvolnění dílů nebo poruchy ramenového mechanismu.
 4. Jiné nehody.

Zařízení, které dodává energii, představuje potenciální elektrická nebezpečí. Mohou také nastat ekologické nehody způsobené elektrickým obloukem, roztřiem kovu, prachu, elektromagnetickým nebo vysokofrekvenčním rušením. Zařízení a napájecí kabely na podlaze navíc představují nebezpečí zakopnutí.

Aby se minimalizovalo riziko takových nehod robotů, NIOSH (National Institute Of Occupational Safety And Health) doporučuje pro robotické systémy následující:

 • Fyzické bariéry, které obsahují dveře vybavené elektrickým blokováním, takže činnost robota se zastaví, když se dveře otevřou.
 • Snímače pohybu, světelné clony atd. jako podpora elektrického blokování.
 • Bariéry mezi zařízením robota a libovolnými volně stojícími předměty, aby se zabránilo zachycení zaměstnanců mezi robotem a místem skřípnutí.
 • Dostatečná bezpečná vzdálenost kolem všech pohyblivých součástí robotického systému.
 • Co nejvíce vzdálený přístup, aby bylo možné provést maximální rozsah řešení problémů z oblastí mimo provozní dosah robota.
 • Dostatečné osvětlení v řídicích a provozních prostorách.
 • Jasně viditelné značky, které označují zóny pohybu robotazdroj: bozpinfo.cz