Příručky pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích, obecná příručka BOZP na pracovišti a příručka Jak v práci správně sedět / stát.

V tomto příspěvku naleznete skupinu výborných a jednoduchých příruček pro hodnocení základních rizik v malých a středních podnicích.


Každá příručka se věnuje samostatné skupině rizik včetně úvodní příručky jak vůbec k hodnocení rizik obecně přistupovat.

Jednotlivé příručky lze stáhnout zde:

HODNOCENÍ RIZIK – obecné informace:


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Rizika expozice vibracím přenášeným na ruce a tělo:

Nebezpečí spojená s výbuchy:

Fyzická zátěž:

Psychická zátěž:

Uklouznutí a pády z výšky:

Chemická rizika:

Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení:

Hluk:


Pro úplnost ještě přikládáme 2 samostatné materiály:

1) BOZP na pracovišti:

2) Jak v práci správně sedět / stát:zdroj: bozpinfo.cz