Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli upravuje § 43a zákoníku práce, agenturní zaměstnávání zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Hlava IV.), a smluvní vztahy v této oblasti jsou upraveny v § 307a – 309 zákoníku práce, v Evropské unii platí Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce. Bližší informace naleznete v článku.Více informací