Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 5. 5. 2023

ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami z října 2022.

ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-2+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery z července 2009.

ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače z května 2023. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-3+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače z října 2009.

ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro  rýpadlo-nakladače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-4+A2 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače ze srpna 2012.

ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro  hydraulická lopatová rýpadla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická  lopatová rýpadla z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-5+A3 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová  rýpadla z ledna 2014.

ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-6+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry z října 2009.

ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-7+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry z října 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 88-1 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 88-1+A1 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa ze srpna 2016.

ČSN EN 88-2 ed. 2 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 88-2 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar z června 2008.

ČSN EN 88-3 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy.

ČSN EN 16898 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa. 

ČSN EN 16678 ed. 2 (06 1825) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6 300 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 16678 (06 1825) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně z května 2016.zdroj: bozpinfo.cz