Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2021

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 9: Pevné očnice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 9: Pevné očnice z listopadu 2021.

ČSN EN IEC 62841-2-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky. S účinností od 3. 5. 2025 se zrušuje ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky z ledna 2012.

ČSN EN IEC 62841-3-7 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily.

ČSN EN IEC 62841-4-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy. S účinností od 6. 8. 2025 se zrušuje ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (36 1045) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou ze srpna 2011.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z listopadu 2020.


zdroj: bozpinfo.cz