Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2023

ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje z dubna 2023.

ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-8+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry z října 2009.

ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-9+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí z října 2009.

ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-10+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače z října 2009.

ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-11+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu z července 2009.

ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-12+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla z července 2009.

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnická strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce z prosince 2022.

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnická strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů z prosince 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-3 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky z června 2009.

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky z května 2019.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


zdroj: bozpinfo.cz