Školení a kvalifikace obsluh elektrických strojů

Stanovisko ke školení obsluh elektrických zařízení – strojů připojených na rozvody 220/380 V, respektive 240/400 V. Jedná se o obsluhy strojů, jako jsou lisy, CNC soustruhy, frézy, ohýbačky apod., které jsou připojeny přímo k elektroinstalaci budovy a jsou na 240 V a na 400 V. Otázkou je, zda a kdy postačuje školení obsluh výše uvedených strojů jako osob školených (seznámených) pouze vedoucím zaměstnancem, případně bezpečnostním technikem apod., a kdy je zapotřebí, aby obsluhy byly osoby poučené a poučení a ověření znalostí bylo provedeno osobou znalou.

Obecně lze uvést, že před zahájením prací na elektrickém zařízení musí osoba odpovědná za elektrická zařízení na základě analýzy rizik a dle návodu výrobce vyhodnotit, o jak složitou pracovní činnost na elektrickém zařízení se jedná. Na základě tohoto pak musí vyhodnotit, jakou kvalifikaci musí daný zaměstnanec splnit [osoba seznámená (školená), osoba poučená nebo osoba znalá – elektrotechnik/vedoucí elektrotechnik].

Pro informaci uvádíme, že 1. 1. 1993 Česká republika přešla z napětí v elektrické síti z 220/380 V na 230/400 V, čímž sladila napěťovou úroveň se zbytkem západní Evropy, což později umožnilo její připojení na Evropskou síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny.

Závěrem bychom chtěli upozornit na skutečnost, že výše zmíněné stroje byly jistě obsluhovány zaměstnanci i dříve, tj. před nabytím účinnosti zákona 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcích předpisů. Pokud se zásadně nezměnilo ovládání těchto strojů, lze očekávat, že pokud v minulosti postačovala kvalifikace „osoba seznámená“, bude i nadále postačovat u zaměstnance ovládající daný stroj tento stupeň kvalifikace, tj. osoba seznámená (školená). Obdobně se dá nahlížet a postupovat i u osoby poučené nebo osoby znalé.


zdroj: bozpinfo.cz