Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a kontakty na Oblastní inspektoráty práce (OIP).

Zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Postup kontrolních orgánů (orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy) při kontrole právnických a fyzických osob upravuje z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).


Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13
746 01 Opava

tel.: 950 179 101
fax: 553 626 672
opava@suip.cz
epodatelna@suip.cz
https://www.suip.cz


Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Kladenská 103/105, Vokovice, 160 00 Praha 6

tel: +420 950 179 310
e-mail: praha@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip03

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

náměstí Barikád 1122/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

tel.: +420 950 179 400
e-mail: stredni.cechy@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip04

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice

tel.: +420 950 179 511
e-mail: budejovice@suip.cz

Regionální kancelář v Jihlavě

třída Legionářů 4181/17, 586 01 Jihlava

tel.: +420 950 179 512
e-mail: budejovice@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip05

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Schwarzova 2617/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

tel.: +420 950 179 611
e-mail: plzen@suip.cz

Regionální kancelář v Karlových Varech

Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary

tel.: +420 950 179 636
e-mail: kvary@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip06

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

SNP 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: +420 950 179 711
e-mail: usti@suip.cz

Regionální kancelář v Liberci

nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec

tel.: +420 950 179 719
e-mail: liberec@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip07

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 950 179 800
e-mail: hradec@suip.cz

Regionální kancelář Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

tel.: +420 777 467 679
e-mail: hradec@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip08

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 602 00 Brno

tel.: +420 950 179 900
e-mail: brno@suip.cz

Regionální kancelář ve Zlíně

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín

tel.: +420 950 179 985

https://www.suip.cz/web/oip09

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Živičná 1123/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: +420 950 179 211
e-mail: ostrava@suip.cz

Regionální kancelář v Olomouci

Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc

tel.: +420 950 179 216 – inspekce BOZP
e-mail: ostrava@suip.cz

https://www.suip.cz/web/oip10zdroj: bozpinfo.cz