Co digitalizace znamená pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Umělá inteligence a pokročilá robotika se stávají běžnou součástí pracovního života, přičemž tyto digitální technologie budou mít stále větší dopad na BOZP.

Brožura o výzkumu v oblasti digitalizace je k dispozici v různých jazykových verzích a zde ji naleznete v českém jazyce. Představuje výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví v souvislosti s digitalizací a příležitosti, které digitalizace vytváří, pro zlepšení pracovních podmínek.