Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním Covid‑19.