Ergonomie v praxi. Správná praxe pro malé a střední podniky.

Ergonomie, stejně jako BOZP, je nedílnou součástí pracovních postupů. Jen se zabývá nikoli pouze definováním bezpečného pracovního prostředí a bezpečnosti při samotném výkonu práce, ale posunuje celou problematiku dále, konkretizuje ji na člověka. Snaží se přizpůsobit pracoviště člověku, ne člověka pracovišti.

Ergonomie, stejně jako BOZP, je nedílnou součástí pracovních postupů. Jen se zabývá nikoli pouze definováním bezpečného pracovního prostředí a bezpečnosti při samotném výkonu práce, ale posunuje celou problematiku dále, konkretizuje ji na člověka. Snaží se přizpůsobit pracoviště člověku, ne člověka pracovišti.

K optimální pohodě pracovníků přispívají mj. požadavky uspořádání pracovišť (mikroklima, osvětlení, rozměry pracovišť), podmínky práce (fyzická náročnost, pracovní tempo) a vztahy na pracovišti (komunikace, psychosociální podmínky).

Ergonomie práce navazuje na BOZP, se kterou má společnou základnu (právní předpisy), a dále upřesňuje charakteristiky jednotlivých pracovišť (rozměrové apod.), jejich prvků (např. páky, spínače) a podmínek práce (monotónní, fyzicky náročná, ve vynucených pracovních polohách apod.).

Pro malé a střední podnikatele je důležité přijetí vhodných, dostatečně efektivních řešení, která vycházejí z jejich možností.

Více si můžete přečíst v příručce Ergonomie v praxi, kterou naleznete zde:


zdroj: bozpinfo.cz