Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2022

ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Zarážecí nářadí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků ze září 2022.

ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem z listopadu 2022.

ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině ze září 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.

ČSN EN 15163-1 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 15163-2 (27 7999) z prosince 2022 zrušuje ČSN EN 15163 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Požadavky na diamantové lanové pily z prosince 2017.

ČSN EN 15163-2 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 15163-1 (27 7999) z prosince 2022 zrušuje ČSN EN 15163 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Požadavky na diamantové lanové pily z prosince 2017.

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů ze srpna 2012.zdroj: bozpinfo.cz