Zemní práce – ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ / Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem – plakát v češtině a ukrajinštině naleznete zde:


zdroj: bozpinfo.cz