Byla vydána NV o vyhrazených technických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Dne 30. 6. 2022 byla v částce 89/2022 Sb. zveřejněna:

Všechna tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Jednotlivá NV lze stáhnout zde:


zdroj: bozpinfo.cz