Jak přistupovat z hlediska BOZP k tělesně postiženým osobám?

Jak přistupovat z hlediska BOZP k tělesně postiženým osobám? Existuje speciální legislativa? Za jakých podmínek (vzhledem k  BOZP) lze zaměstnat hluchoněmou osobu ve výrobním podniku?

Základním předpisem, který se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 67 – § 84). Zde je upravena především pracovní rehabilitace těchto osob a spolupráce úřadu práce se zaměstnavatelem při zaměstnávání těchto osob na tzv. chráněných místech. Zaměstnavatel může obdržet od úřadu práce i příspěvek na zaměstnávání osoby se zdravotním postižením. 

Jinak, co se týká ostatních pracovních podmínek, musíme na osobu se zdravotním postižením od okamžiku, kdy nastoupí do nějakého pracovněprávního vztahu (uzavře pracovní poměr nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), hledět jako na jiné zaměstnance. Opačný postup by byl diskriminací z důvodu zdravotního stavu. Proto i kategorizaci těchto zaměstnanců provádíme stejně jako u ostatních zaměstnanců. V celém zákoníku práce (ZP) máme pouze dvě ustanovení týkající se zaměstnanců – osob se zdravotním postižením.

Předně to je ustanovení § 103 odst. 5 ZP, které zaměstnavateli ukládá, aby pro osobu se zdravotním postižením zajišťoval na svůj náklad technická a organizační opatření, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, vyhrazoval pracovní místa, zaškoloval nebo zaučoval tyto zaměstnance a zvyšoval jejich kvalifikaci při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. To je obecné ustanovení, které se musí provádět podle konkrétních podmínek s ohledem na zdravotní stav konkrétního zaměstnance. Druhým ustanovením je § 237 ZP, podle kterého povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní právní předpisy. I to je obecné ustanovení, které spojuje zákoník práce se zákonem o zaměstnanosti.

Pokud se týká zaměstnávání konkrétního zaměstnance, například hluchoněmého, tak to je otázka pro lékaře pracovnělékařské péče zaměstnavatele. Tento lékař musí znát pracovní podmínky na pracovišti, kam zaměstnavatel chce dotyčného zařadit, a jedině on může posoudit, zda s ohledem na zdravotní stav dotyčného může vykonávat konkrétní práci.


zdroj: bozpinfo.cz