Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2024

ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby – Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby – Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů ze září 2023.

ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže – Upínací systémy – Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže – Upínací systémy – Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy ze září 2023.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy z listopadu 2022.

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. S účinností od 19. 6. 2026 se zrušuje ČSN EN 50436-1 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu z října 2014 a ČSN EN 50436-2 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení – Zkušební metody a požadavky na vlastnosti – Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití z října 2014.

ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií – Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií – Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování z března 2017.

ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů – Patní ventily. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů – Patní ventilyz března 2017.

ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy – Mechanické vlastnosti – Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy – Mechanické vlastnosti – Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty z července 2000.

ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže z května 2005.zdroj: bozpinfo.cz