Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2022

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály z dubna 2022. S účinností od 26. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály z května 2019.

ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z dubna 2022.

ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky z ledna 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16830 (06 1826) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16830 (06 1826) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty ze srpna 2017.


zdroj: bozpinfo.cz