Revize u nových elektrických zařízení

Jak je to s “elektrorevizemi” u nových elektrických zařízení? Nemusí mít revizi nebo musí být u každého nového elektrického zařízení provedena výchozí revize?

Výrobky jako rychlovarná konvice, prodlužovací kabel, stolní lampa apod. jsou tzv. elektrické spotřebiče a při uvádění na trh nebo do provozu na ně výrobce nebo prodejce musí vypracovat tzv. EU prohlášení o shodě a výrobky označit značkou shody CE. EU prohlášení nahrazuje výchozí revizi. Periodické revize se u elektrických spotřebičů provádí podle technické normy ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Norma doporučuje u spotřebičů třídy ochrany I, prodlužovacích a odpojitelných přívodů před uvedením do provozu ověřit spojitost ochranného vodiče. Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů jsou uvedeny v tabulce 1 ČSN 33 1600. Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

Kontroly elektrických nepřipevněných spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím (bližší informace jsou uvedeny v ČSN 33 1600 a v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

Obráběcí, potravinářské, zemědělské a podobné stroje s elektrickým zařízením jsou stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. Výrobce na ně, tak jako na elektrické spotřebiče, musí při uvádění na trh vypracovat tzv. ES/EU prohlášení o shodě a výrobky označit značkou shody CE (CONFORMITY OF EUROPE). Prohlášením o shodě výrobce deklaruje shodu výrobku s bezpečnostními a ostatními předpisy, které se na výrobek vztahují, deklaruje tímto bezpečnost výrobku v mezích jeho určení. Výchozí ani opakované revize se u těchto zařízení neprovádějí. Bezpečnost strojních zařízení během jejich používání zajišťuje NV č. 378/2001 Sb., požadavky výrobce na údržbu, zkoušky a provoz stroje, místní bezpečnostní předpis.

zdroj: bozpinfo.cz