Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2022.

ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér z června 2022.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy z prosince 2020.

ČSN EN 474-13 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 13: Požadavky pro válce. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 500-4 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování ze srpna 2011.

ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Zkušební metody pro obuv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi z června 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 3: Plošinové vozíky z června 2003.

ČSN EN 81-21 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.

ČSN EN 81-58 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.

ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům.

ČSN EN 81-77 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.

ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena z května 2009.

ČSN EN ISO 16321-1 (83 2416) Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 30. 4. 2025 se zrušuje ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení z října 2002; ČSN EN 379+A1 (83 2431) Prostředky k ochraně očí – Automatické svářečské filtry z listopadu 2009; ČSN EN 170 (83 2432) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry proti ultrafialovému záření – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití ze srpna 2003; ČSN EN 171 (83 2433) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry proti infračervenému záření – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití z října 2002; ČSN EN 169 (83 2434) Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry pro svařování a podobné technologie – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití ze srpna 2003 ČSN EN 172 (83 2435) Osobní prostředky pro ochranu očí – Protisluneční filtry pro profesionální použití z února 1997.

ČSN EN ISO 16321-3 (83 2416) Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1731 (83 2425) Osobní prostředky k ochraně očí – Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje z června 2007.zdroj: bozpinfo.cz