Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je od roku 2007 již šestou novelou primárního nařízení vlády. Jde o prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela nařízení vlády je účinná od 1. března 2020, a to pro většinu nově upraveného textu.Více informací

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli upravuje § 43a zákoníku práce, agenturní zaměstnávání zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Hlava IV.), a smluvní vztahy v této oblasti jsou upraveny v § 307a – 309 zákoníku práce, v Evropské unii platí Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce. Bližší informace naleznete v článku.Více informací